Vrty

 

Vrty pro hydrogeologický průzkum

 • vrty pro hydrogeologický průzkum pro vyhledávání a zajišťování zdrojů podzemní vody pro individuální, skupinové a hromadné zásobování pitnou, minerální a užitkovou vodou
 • zajištění podkladů pro vodoprávní řízení vodních zdrojů
 • vrty pro hydrogeologický průzkum pro určení způsobu hloubkového odvodnění staveb zakládaných pod hladinou podzemní vody a vlastní realizace odvodňovacích prací
 • návrhy a provedení monitorovacích vrtů pro sledování kvality vody
 • čerpací zkoušky pro ověření vydatnosti a kvality zdrojů podzemní vody
 • laboratorní zpracování a vyhodnocení vzorků podle požadavků odběratele a v souladu s platnými předpisy
 • vrty pro hydrogeologický průzkum pro ochranu podzemních i povrchových vod
 • sanační práce pro likvidaci znečištění horninového prostředí a podzemních vod
 • vrty pro hydrogeologický průzkum pro vyhledávání vhodných lokalit k budování skládek komunálního, průmyslového, zemědělského i radioaktivního odpadu

 Vrty pro inženýrskogeologický průzkum

 • vrty pro geologický průzkum základových poměrů pro všechny druhy staveb
 • vrty pro geologický průzkum pro vodní díla
 • vrty pro seismická měření

 

Vrtná souprava HVS 245

 

Vrtná souprava je určena pro vrtání studen a průzkumných vrtů.
 

Základní technické parametry:
 

Pásový podvozek:

 • výkon motoru 65 kW
 • tlak v systemu 240 bar
 • zubové čerpadlo 22 l/min
 • přítlak regulovatelný 0-25 kN
 • tah 41 kN

Vrtná hlava RH 750

 • jednomotorová dvourychlostní hlava

parametry při tlaku 200 barů a průtoku oleje 120 l
I. stupeň 8016 Nm 48 ot/min
II. stupeň 4008 Nm 95 ot/min
 

Vrátek:

 • tah na haku 13,8 kN

Jedná se o lehkou vrtnou soupravu na pásovem podvozku, která je přednostně určena pro vrtání průzkumných  hydrogeologických vrtů. Souprava je vhodná i k prováděni inženýrsko-geologického průzkumu a k vrtání jednoduchých studní s výstrojí do 160 mm. Hloubkový dosah soupravy při maloprůměrovém vrtání je do 100 m.

Souprava je v současné době vybavena tímto vrtným nařadim:

  hornina příklady max holoubka (m)
Jádrové vrtání 114, 133, 152, 178, 194, 219, 273 mm soudrž. horn., slínovec, měkký jílovec, břidlice, rula 60
Spirál 250 nebo 150 mm soudržné měkké horniny 15
Úvodní ocelová pažnice 245 mm soudržné měkké horniny 11
Úvodní ocelová pažnice 194 mm soudržné měkké horniny 20

Vrtání ponorným kladivem 5 nebo 6"příklepovou korunkou 155 nebo 203 mm

pevný pískovec, slínovec, žula, rula, fylit 60

 

 

 

Pro přepravu soupravy používáme jednoosý podvalník o nosnosti 7 tun a vlastní nákladní automobil MAN.

Velkou výhodou je malá hmostnost soupravy, dobře umístěné těžiště při sklopení věže a tím mimořádně dobrá prostupnost v terénu. Jsou nám přístupná místa, kam jiná vrtná souprava nezajede.