Matematické modelování

Zpracování modelových řešení proudění podzemních vod a transportu kontaminantů v saturované zóně horninového prostředí za využití 3-D modelového prostředí programu Visual MODFLOW verze 4.1 a nástavbových programů MT3D, RT3D, SEAWAT a MODPATH.