Inženýrskogelogický průzkum základ. půd - admin. budova ČSOB, Hradec Králové (červen 2016 – leden 2017)